6 đặc điểm tâm lý của trẻ mắc ASD (phần 1)

Tự kỉ là trong những rối loạn về tâm lý với nguy cơ mắc ở cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên Tự kỉ ở trẻ em thường mang hậu quả nặng nề hơn cả, ảnh hưởng đến sự phát triển, khả năng thích ghi, khả năng học tập và hòa nhập ở trẻ. Và để ngăn ngừa chứng tự kỉ ở trẻ thì bản thân của các bậc ba mẹ, người chăm sóc và mọi người xung quanh trẻ cần hiểu được những đặc điểm của chứng Tự kỷ

Và thông thường, trẻ Tự kỉ (ASD) thường được biểu hiện qua các khía cạnh về: Tâm lý, ngôn ngữ, giao tiếp, tương tác xã hội, hành vi, … Hãy cũng chúng tôi tìm hiểu về đặc điểm tâm lý của trẻ mắc ASD trước nhé!

Đặc điểm tâm lý của trẻ mắc ASD

Trẻ mắc ASD thường có những đặc trưng tâm lí khác với những trẻ em bình thường và điều này được thể hiện ở tất cả các khía cạnh tâm lí của trẻ:

Đặc điểm về cảm giác, tri giác:

Trẻ em mắc ASD thường gặp những khó khăn trong việc xử lý các thông tin đến từ các giác quan và do vậy quá trình tri giác của trẻ cũng gặp rất nhiều khó khăn:

– Trẻ thường gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin qua hệ thống giác quan đặc biệt là khi cần tới những phản hồi có tổ chức và mục đích. Cảm giác về vận động và xúc giác của trẻ thường xuyên bị ảnh hưởng.

– Trẻ mắc ASD gặp rất nhiều khó khăn trong việc hiểu những kích thích đối với chúng từ môi trường xung quanh (ví dụ như những gì trẻ nghe thấy, nhìn thấy hoặc nếm, ngửi thấy). Đồng thời, chúng rất khó khăn trong việc hiểu ý nghĩa của các thông tin, khó loại bỏ được các kích thích không liên quan, khó liên kết các thông tin và khó khái quát hóa các thông tin. Rất nhiều thứ mà trẻ được trải nghiệm đều là mới mẻ đối với chúng.

Đặc điểm tư duy:

– Mức độ trí tuệ của trẻ mắc ASD

Khó khăn về học và ASD thường đi kèm với nhau nhưng không phải bất kì trẻ em mắc hội chứng cũng có những khó khăn về học. Không phải bất cứ trẻ em mắc ASD nào cũng gặp vấn đề về tư duy. Trẻ em mắc ASD có thể có trí tuệ từ mức thấp đến mức cao. Ở một khía cạnh khác, ASD cũng tạo ra những đặc điểm tư duy hết sức đặc biệt và có thể xem đó là sự bù trừ của nhiều cá nhân bị ASD.

– Tư duy hình ảnh phát triển ở mức độ cao và trở thành cốt lõi của tư duy

Đặc điểm nổi bật nhất trong tư duy của phần lớn cá nhân mắc ASD, đặc biệt là những người có trí tuệ cao chính là tư duy bằng hình ảnh phát triển mạnh.

– Tư duy logic thường gặp khó khăn

Tư duy logic đối với người mắc ASD là một khó khăn khá phổ biến. Logic của trẻ thường không gắn với ngôn ngữ, với những thứ được khái quát hóa mà thường hết sức cụ thể, đó là thứ logic đơn giản nhất, là mối tương quan đơn thuần giữa hai đối tượng.

– Các thao tác tư duy có nhiều hạn chế

Mặc dù có tư duy bằng hình ảnh khá phát triển nhưng các thao tác tư duy bao gồm phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa và khái quát hóa lại có nhiều điểm hạn chế. Trẻ thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc khái quát hóa, những thông tin mà trẻ thu thập được thường lẻ tẻ, chi tiết. Trẻ có thể liệt kê các dữ liệu trong khi lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc khái quát hóa chúng. Nhiều trẻ mắc ASD có thể không gặp khó khăn nhiều trong việc phân loại màu sắc (đặt những vật có màu giống nhau vào một chỗ) nhưng điều đó lại hoàn toàn mang tính cảm giác và trẻ thường không thể khái quát gọi tên đó là vật màu gì?

Phần I của bài viết, chúng tôi đã giúp bạn đọc hiểu được 2 đặc điểm tâm lý của trẻ mắc ASD. Và để biết thêm nhiều đặc điểm tâm lý nữa, hay theo dõi chúng tôi ở Phần II của bài viết tiếp theo nhé!

Phần 1 || Phần 2 || Phần 3 || Phần 4

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox