Giới thiệu Giám đốc Trung tâm Thành Nhân!

Giáo dục đặc biệt (còn được gọi là giáo dục nhu cầu đặc biệt, giáo dục hỗ trợ hoặc SPED – special education) là thực hành giáo dục, can thiệp theo cách giải quyết sự khác biệt cá nhân và nhu cầu cá nhân của từng trẻ. Giáo dục đặc biệt hỗ trợ, can thiệp cho trẻ mắc chứng rối loạn khả năng học tập (chứng khó đọc, khó khăn về tính toán, khó khăn ghi nhớ), rối loạn giao tiếp, chậm nói, rối loạn cảm xúc và hành vi, rối loạn tăng động giảm tập trung (ADHD), khuyết tật ( bại não), khuyết tật phát triển (rối loạn phổ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ) và nhiều khuyết tật khác.Thầy Phan Thế Hải là Giám đốc Trung tâm Thành Nhân, thầy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục đặc biệt tại Đại học Sư phạm Hà Nội – theo định hướng nghiên cứu. Về kinh nghiệm thực tế thầy đã có trên 10 năm trực tiếp hỗ trợ, can thiệp cho trẻ mắc các rối loạn phát triển.

Thầy Phan Thế Hải cùng các chuyên viên và giáo viên tại Trung tâm Thành Nhân trực tiếp can thiệp nhằm khắc phục những khó khăn mà trẻ đang gặp phải. Thầy áp dụng linh hoạt kế hoạch can thiệp cho từng trẻ, dựa theo khả năng, mức độ phát triển, đặc điểm tâm lý và thể chất của trẻ.

Thầy Hải từng ngày đồng hành với đội ngũ chuyên viên – giáo viên theo sát quá trình can thiệp cho từng trẻ. Nắm bắt những thay đổi của trẻ để đề ra phương pháp hỗ trợ kịp thời. Thầy luôn chú trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Không dừng lại đó thầy không ngừng học tập nghiên cứu những phương pháp mới nhằm bổ sung cho quá trình can thiệp tại Trung tâm Thành Nhân. Với vai trò Giám đốc, thầy đã tổ chức Trung tâm Thành Nhân trên cơ sở kết hợp mô hình bệnh viện và mô hình trường mầm non nhằm đảm bảo đầy đủ tính chất của quá trình chăm sóc và can thiệp. Do đó quá trình can thiệp tại Trung tâm Thành Nhân được diễn ra có nhiều điểm khác biệt và tập trung vào hiệu quả thực tế.

Đội Ngũ Nhân Sự

Đội Ngũ Chuyên Môn

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

 

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004