Hạt giống

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sáu tuổi tênJuan. Cậu sống cùngba mẹvàchịtrong một ngôi nhà nhỏ ven sông, ngay dưới chân núi. Một hôm, trên đường...

Read More