Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Bài giới thiệu cô Tạ Thị Đào

Giáo dục đặc biệt (còn được gọi là giáo dục nhu cầu đặc biệt, giáo dục hỗ trợ hoặc SPED – special education) là thực hành giáo dục, can thiệp theo cách giải quyết sự khác biệt cá nhân và nhu cầu cá nhân của từng trẻ. Giáo dục đặc biệt hỗ trợ, can thiệp cho trẻ mắc chứng rối loạn khả năng học tập (chứng khó đọc, khó khăn về tính toán, khó khăn ghi nhớ), rối loạn giao tiếp, chậm nói, rối loạn cảm xúc và hành vi, rối loạn tăng động giảm tập trung (ADHD), khuyết tật ( bại não), khuyết tật phát triển (rối loạn phổ tự kỷ,  khuyết tật trí tuệ) và nhiều khuyết tật khác.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Giáo dục đặc biệt theo định hướng ứng dụng là chương trình đào tạo thông qua các trải nghiệm thực tế với trẻ có nhu cầu đặc biệt, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để đưa ra kết luận, thiết kế chương trình can thiệp nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể có thể kiểm chứng được.

Cô Tạ Thị Đào là Giám đốc chuyên môn tại Trung tâm Thành Nhân, cô bắt đầu thực hành can thiệp cho trẻ từ năm 2007. Cô tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục đặc biệt năm 2011 tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2019, cô tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục đặc biệt theo định hướng ứng dụng cũng tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Cho đến nay cô đã có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt: Tự kỷ, Rối loạn tăng động giảm chú ý, Chậm phát triển trí tuệ (Chậm khôn), Rối loạn ngôn ngữ – Chậm nói, Rối loạn học tập, Rối loạn hành vi,…

Bên cạnh việc nghiên cứu tài liệu lý thuyết, cô Đào rất chú trọng các kĩ thuật thực hành trong can thiệp cho trẻ. Đặc biệt cô Đào đã nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu chuyên môn kết hợp kinh nghiệm can thiệp cho trẻ trong suốt 16 năm qua để xây dựng “Kĩ thuật bật âm” cho trẻ chưa biết nói. Kĩ thuật này đã được cô Đào tập huấn cho các Chuyên viên ngôn ngữ tại Trung tâm Thành Nhân và đạt được nhiều kết quả tích cực, đã có nhiều trẻ đã bật được âm và nói được những từ đơn giản. Đây là kĩ năng rất quan trọng và là nền tảng để trẻ nói được câu dài, diễn tả được mong muốn, suy nghĩ, cảm xúc của bản thân và học tập hòa nhập,…

Đội Ngũ Chuyên Môn

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Đội Ngũ Nhân Sự

 

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004