Trị Liệu Vận Động

Vai trò của vận động rất quan trọng đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt, vận động giúp phát triển các kỹ năng vận động thô, phối hợp, cảm giác bản thể, giữ thăng bằng và nhận thức về không gian, tất cả đều cần thiết cho sự phát triển toàn diện về thể chất và nhận thức của trẻ.

Hoạt động can thiệp vận động tại Trung tâm Thành Nhân được xây dựng trên cơ sở những nghiên cứu về Thuyết Tích Hợp Cảm Giác” của Jean Ayres, cụ thể:

– Cải thiện kỹ năng vận động thô: kỹ năng vận động thô liên quan đến các nhóm cơ lớn và cần thiết cho các hoạt động như đi bộ, chạy, nhảy và leo trèo. Bằng cách rèn luyện các hoạt động vận động như bò, lăn, đi bộ, lộn mèo, bật nhảy,… trẻ có thể cải thiện các kỹ năng vận động thô, rèn luyện thể lực và sức bền.

– Tăng cường khả năng phối hợp và thăng bằng: các hoạt động vận động như vận động chéo chi, tung bóng, bắt bóng, đi bộ trên cầu thăng bằng, lộn mèo, tập bóng,… giúp trẻ cải thiện khả năng phối hợp và thăng bằng.

– Nâng cao nhận thức về không gian: các hoạt động cảm nhận bản thân, chẳng hạn như nâng vật nặng, đẩy hoặc kéo, giúp trẻ phát triển ý thức tốt hơn về vị trí của cơ thể trong không gian và nâng cao nhận thức tổng thể về cơ thể giúp trẻ có nhu cầu đặc biệt phát triển nhận thức về không gian tốt hơn và cải thiện khả năng điều hướng môi trường.

Nhìn chung, vận động là một thành phần thiết yếu của phương pháp tiếp cận toàn diện để hỗ trợ sự phát triển cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Bằng cách tạo cơ hội vận động và hoạt động thể chất phù hợp với nhu cầu và khả năng riêng của từng trẻ sẽ cung cấp cho trẻ những trải nghiệm và đầu vào giác quan cụ thể, việc này giúp cải thiện chức năng thần kinh và sự phát triển toàn diện của trẻ.

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004