Thế nào là “Trị liệu Vận Động Môi – Miệng – Lưỡi”?

Trị liệu Vận Động Môi – Miệng – Lưỡi (Oral Motor Therapy) là một phương pháp can thiệp nhằm cải thiện và phát triển các kỹ năng vận động miệng.

 

Oral Motor Therapy được sử dụng trong lĩnh vực hỗ trợ can thiệp cho các trẻ em và người lớn có khó khăn về kỹ năng miệng như khó nuốt, khó nói, khó nhai và khó điều chỉnh cơ miệng. Oral Motor Therapy cũng được áp dụng trong việc hỗ trợ can thiệp cho những trẻ em có các rối loạn như rối loạn phổ tự kỷ, bại não, tăng động và rối loạn phát triển chậm gặp những khó khăn như trên.

 

 

 

 

 

Oral Motor Therapy bao gồm các bài tập và hoạt động nhằm cung cấp kích thích và tăng cường cho các cơ liên quan đến miệng, như cơ môi, cơ hàm, cơ lưỡi. Các bài tập này bao gồm việc nhai, mút, nuốt, thổi, hít, liếm và điều chỉnh âm thanh. Mục tiêu của Oral Motor Therapy là cải thiện sự linh hoạt, sức mạnh và điều chỉnh của các cơ miệng để cải thiện chức năng nhai, nuốt và phát âm.

 

Oral Motor Therapy bao gồm các thuật ngữ kỹ thuật:

 

1. Kỹ thuật miệng: Đây là các kỹ thuật nhằm tăng cường sự linh hoạt và sức mạnh của các cơ miệng như môi, hàm và lưỡi. Các kỹ thuật này bao gồm việc làm việc với các bài tập như mút, nhai và điều chỉnh âm thanh.

 

 

 

 

2. Kỹ thuật nuốt: Đây là các kỹ thuật nhằm cải thiện quá trình nuốt. Các kỹ thuật này bao gồm việc tập trung vào việc điều chỉnh cơ miệng để đảm bảo quá trình nuốt diễn ra một cách hiệu quả.

 

 

 

 

 

3. Kỹ thuật phát âm: Đây là các kỹ thuật nhằm cải thiện khả năng phát âm. Các kỹ thuật này bao gồm việc làm việc với cơ miệng để tạo ra các âm thanh chính xác và rõ ràng.

 

 

 

 

WordPress Lightbox
Hotline: 02836228179