Lợi ích của liệu pháp đánh trống với trẻ có nhu cầu đặc biệt

Giới Thiệu

Liệu pháp đánh trống, một hình thức trị liệu âm nhạc, đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng trong việc hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt như tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), và các khuyết tật trí tuệ. Nghiên cứu chỉ ra rằng liệu pháp này không chỉ giúp cải thiện kỹ năng vận động mà còn có thể có tác động tích cực đến hành vi và sự chú ý của trẻ (Yang et al., 2021; Wilde & Welch, 2022).

1. Cải thiện kỹ năng vận động

   – Chương trình Drums-Alive, kết hợp giữa âm nhạc và vận động, giúp cải thiện kỹ năng vận động của trẻ có khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Nghiên cứu của Yang cho thấy sự cải thiện đáng kể đã được ghi nhận ở mức độ thực tế (Yang et al., 2021).

2. Tăng cường sự chú ý

   – Liệu pháp đánh trống có thể giúp trẻ duy trì sự chú ý tốt hơn. Một nghiên cứu cho thấy rằng, trẻ có ADHD tham gia vào hoạt động âm nhạc sẽ giúp làm giảm các triệu chứng ADHD hơn so với khi tham gia vào các hoạt động khác, điều này cho thấy âm nhạc có thể giúp làm giảm sự không tập trung và tăng cường khả năng chú ý (Wilde & Welch, 2022).

3. Cải thiện hành vi

   – Liệu pháp đánh trống có thể giảm các hành vi tiêu cực và tăng cường hành vi tích cực ở trẻ. Các nghiên cứu đã ghi nhận sự giảm bớt các hành vi không mong muốn như hành vi xung động và tăng cường các hành vi xã hội tích cực thông qua liệu pháp âm nhạc (Saion, 2022).

4. Tăng cường hứng thú và động lực

   – Trẻ tham gia vào chương trình Drums-Alive thể hiện sự thích thú và có động lực cao hơn khi tham gia vào các hoạt động thể chất. Điều này đặc biệt quan trọng vì trẻ có nhu cầu đặc biệt thường thiếu động lực để tham gia vào các hoạt động thể chất truyền thống (Yang et al., 2021).

5. Cải thiện khả năng tự điều chỉnh

   – Liệu pháp âm nhạc, đặc biệt là các hoạt động nhịp điệu như đánh trống, có thể giúp cải thiện khả năng tự điều chỉnh của trẻ. Các kỹ thuật nhịp điệu sẽ giúp trẻ phát triển khả năng quản lý xung động, tăng cường khả năng tập trung và điều chỉnh cảm xúc (Frantz, 2020).

6. Kết nối xã hội

   – Tham gia vào các nhóm đánh trống có thể tạo cơ hội cho trẻ kết nối xã hội, giúp tăng cường cảm giác thuộc về và kết nối với cộng đồng. Những hoạt động này cung cấp môi trường an toàn và không cạnh tranh, giúp trẻ cảm thấy được chấp nhận và hòa nhập hơn (Community Drum Circles, 2020).

Kết Luận

Liệu pháp đánh trống, như được thể hiện qua các nghiên cứu, là một phương pháp tiềm năng giúp cải thiện kỹ năng vận động, tăng cường sự chú ý, và cải thiện hành vi của trẻ có nhu cầu đặc biệt. Với những lợi ích này, việc áp dụng liệu pháp đánh trống có thể mang lại những cải thiện đáng kể cho chất lượng cuộc sống và khả năng học tập của trẻ.

Tài Liệu Tham Khảo

  1. Yang, Q., Yang, J. J., Keener, E., Oh, J., Gomes, A., & Dillon, S. (2021). Drums-Alive intervention effect on the motor and functional skills in youth with intellectual disabilities and autism spectrum disorder: A pilot study. Advances in Physical Education, 11(1), 35-46. https://doi.org/10.4236/ape.2021.111003
  2. Wilde, E. M., & Welch, G. F. (2022). Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and musical behaviour: The significance of context. Psychology of Music, 50(6), 1942-1960. https://doi.org/10.1177/03057356221081163
  3. Frantz, M. (2020). Identifying music interventions to support students with ADHD in the classroom. International Journal of Music Education. https://doi.org/10.1177/0255761420927466
  4. Community Drum Circles. (2020). The perceived benefits of participation in community drum circles. Journal of Community Psychology. https://doi.org/10.1002/jcop.22450

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004