Hỗ Trợ Hoà Nhập

Hòa nhập là mục tiêu cao nhất mà công tác can thiệp, trị liệu,  trẻ có nhu cầu đặc biệt hướng tới và cũng là hình thức ưu việt nhất cho sự phát triển của trẻ. Đây chính là sứ mệnh của Thành Nhân. Tập thể chuyên viên, giáo viên không ngừng nỗ lực để đưa trẻ có nhu cầu đặc biệt hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Ngoài việc hình thành kiến thức, kĩ năng học tập, Thành Nhân còn có những hỗ trợ xung quanh nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp trẻ tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập mới.
  • Thành Nhân xây dựng Kế hoạch chuyển tiếp nhằm tạo bước đệm về kiến thức, kĩ năng và tâm lý giúp trẻ thuận lợi trong quá trình học hòa nhập lớp 1.
  • Trẻ được sinh hoạt trong môi trường có cơ sở vật chất giống trường tiểu học.

Thành Nhân tổ chức dịch vụ học cùng trẻ tại trường tiểu học. Giáo viên của Thành Nhân sẽ đến trường để hỗ trợ trẻ, học cùng trẻ, giúp trẻ làm quen trong giai đoạn ban đầu.

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004