Danh Sách Ứng Dụng Học Toán Miễn Phí Cho Trẻ

ỨNG DỤNG HỌC TOÁN  MIỄN PHÍ CHO TRẺ

Ứng dụng học toán cho trẻ là ứng dụng do “Trung tâm giáo dục chuyên biệt Thành Nhân” xây đựng nhằm hỗ trợ dạy nội dung hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non trên máy tính bảng (Tablet). Nội dung xoay quanh những bài tập liên quan đến các hình học, các hình ảnh đơn giản, gần gũi trẻ với những yêu cầu đếm, phân loại hình học, hình dạng giúp trẻ nhận biết và hình thành dần các biểu tượng toán học sơ đẳng. Điều đặc biệt đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí các quý phụ huynh có thể tải và cài đặt tại các đường dẫn bên đưới để cho các bé nhà mình có thể trải nghiệm học toán trên máy tính bảng với sự thân thiện và sinh động của ứng dụng. Phù hợp với hình thức học cá nhân và học nhóm.

Bài viết hướng dẫn cài đặt tại link: 

https://tamlythanhnhan.edu.vn/video/huong-dan-cai-dat-ung-dung-hoc-toan-cho-tre-304.html

Lưu ý: Ứng dụng được viết và chạy trên nền tảng android 4.0.3 trở lên, phiên bản chỉ chạy trên máy tính bảng (Tablet).

1. Ứng dụng bài tập hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.appedu001
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.appedu002
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.appedu003

2. Ứng dụng bài tập hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.appedu004
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.appedu005
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.appedu006

3. Ứng dụng bài tập hình thành biểu tượng con số và phép đếm cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.appedu007
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.appedu008
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.appedu009

Hình Ảnh Trị Liệu

Hình Ảnh Vui Chơi

Hình Ảnh Vận Động

Videos Trị Liệu

Videos Vui Chơi

Videos Vận Động

Ứng Dụng

Kiến Thức, Thông Tin Hữu Ích

Các Mốc Phát Triển Của Trẻ, Truyện Sưu Tầm

Câu Chuyện Cuộc Sống

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004