Chuyên Viên Lâm Kiều Trinh

Là một chuyên gia can thiệp, tôi làm việc với từng trẻ, thiết kế và thực hiện các kế hoạch giáo dục cá nhân nhằm đáp ứng những điểm mạnh và khó khăn riêng của từng em. Tôi có kinh nghiệm làm việc với trẻ em có nhiều khuyết tật, bao gồm khuyết tật học tập, rối loạn cảm xúc và hành vi, rối loạn phổ tự kỷ và khuyết tật thể chất.

Mục tiêu của tôi với tư cách là một giáo viên can thiệp cá nhân là tạo ra một môi trường học tập an toàn, hòa nhập và hấp dẫn nhằm thúc đẩy phát triển kĩ năng xã hội và trẻ cảm thấy được hạnh phúc. Tôi tin tưởng vào việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với trẻ mà mình phụ trách, cũng như hợp tác với các giáo viên, chuyên viên khác để đảm bảo rằng mỗi trẻ đều nhận được sự hỗ trợ mà các em cần.

Tôi tận tâm giúp đỡ trẻ em có nhu cầu đặc biệt, giúp các em phát huy hết tiềm năng của mình, phát triển các kỹ năng cần thiết để sống độc lập và tham gia hòa nhập xã hội. Tôi mong muốn tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của các em.

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox