Giáo Viên Nguyễn Mỹ Duyên

Tôi là giáo viên can thiệp cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt tại Trung tâm Thành Nhân. Vai trò của tôi là hỗ trợ và hướng dẫn các em phát triển các kỹ năng xã hội mà các em cần để hòa nhập trong cộng đồng và biết cách xây dựng các mối quan hệ tích cực.

Một trong những lĩnh vực chính tôi tập trung vào trong công việc của mình là xây dựng kỹ năng giao tiếp cho trẻ. Tôi làm việc với trẻ để giúp các em phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ, đồng thời học cách bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của mình một cách rõ ràng và hiệu quả. Tôi cũng giúp các em phát triển kỹ năng đồng cảm, để các em có thể hiểu được cảm xúc và quan điểm của người khác và có phản ứng phù hợp.

Một lĩnh vực quan trọng khác mà tôi hỗ trợ phát triển cho trẻ là kỹ năng hợp tác. Tôi làm việc với trẻ để giúp các em học cách làm việc hiệu quả với người khác, làm theo hướng dẫn, kỹ năng luân phiên và chia sẻ đồ chơi, đồ dùng. Giải quyết xung đột cũng là một kỹ năng quan trọng và tôi giúp trẻ học cách giải quyết xung đột một cách tích cực và hiệu quả.

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004