Giáo Viên Lê Thị Thúy Hằng

Tôi có chuyên môn về Công Tác Xã Hội. Trách nhiệm chính của tôi tại Trung tâm Thành Nhân là hướng dẫn và hỗ trợ phát triển các kỹ năng xã hội cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Tôi tập trung vào giúp trẻ phát triển các lĩnh vực như giao tiếp, đồng cảm, hợp tác, giải quyết xung đột, tự điều chỉnh, khởi phát tương tác xã hội và tự phục vụ.

Tôi sử dụng nhiều phương pháp để hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt trong hành trình phát triển kỹ năng xã hội của các em. Đầu tiên tôi nhận kết quả đánh giá từ Giám đốc Chuyên môn (cô Tạ Thị Đào), tôi tiến hành xác định số liệu về các lĩnh vực thuộc về kỹ năng xã hội để xác định các lĩnh vực mà trẻ có thế mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện, phát triển các kế hoạch can thiệp cá nhân để giải quyết các lĩnh vực đó.

Tôi hiểu rằng việc phát triển các kỹ năng xã hội có thể là một quá trình phức tạp và liên tục dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt, và nó đòi hỏi một cách tiếp cận phù hợp và cá nhân hóa. Đó là lý do tại sao tôi quan tâm sát sao từng trẻ và hợp tác chặt chẽ các giáo viên, chuyên viên khác để phát triển một kế hoạch toàn diện đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu riêng của từng em. Các dữ liệu về các kỹ năng xã hội của các em sẽ được thu thập không chỉ trong giờ can thiệp của tôi mà còn trong các giờ can thiệp khác (âm nhạc, vận động, massage,…). Từ các dữ liệu này tôi cùng với Giám đốc Chuyên môn sẽ lên kế hoạch can thiệp phù hợp với nhu cầu riêng của từng em.

Tôi hạnh phúc khi được giúp đỡ trẻ có nhu cầu đặc biệt phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết để tự lập trong cuộc sống hàng ngày. Tôi tin rằng các kỹ năng xã hội nền tảng như giao tiếp, đồng cảm, hợp tác, giải quyết xung đột, tự điều chỉnh, khởi phát tương tác xã hội và tự phục vụ là những kỹ năng thiết yếu có thể giúp trẻ này xây dựng các mối quan hệ tích cực, đạt được mục tiêu và phát huy hết tiềm năng của mình trong môi trường hòa nhập.

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004