Chuyên Viên Trần Thị Thanh Nhi

Tôi là Chuyên viên về ngôn ngữ, tôi can thiệp cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Công việc của tôi tập trung vào việc giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn về khả năng ngôn ngữ, phát triển và cải thiện kỹ năng giao tiếp của các em.

Tôi nhận kết quả đánh giá của trẻ từ Giám đốc Chuyên môn (cô Tạ Thị Đào), tôi sẽ xem xét các chỉ số về mặt ngôn ngữ của trẻ, từ đó tôi cùng với Giám đốc chuyên môn xây dựng kế hoạch can thiệp về ngôn ngữ phù hợp với khả năng hiện tại của trẻ.

Một trong những khía cạnh quan trọng trong công việc của tôi là giúp trẻ em bật âm để trẻ có thể bắt đầu bắt chước về ngôn ngữ – nói theo. Đối với một số trẻ, đây có thể là một thách thức đáng kể, nhưng với sự kiên nhẫn và cách tiếp cận phù hợp, các em có thể vượt qua khó khăn này và bắt đầu tập nói theo. Khi trẻ đã nói theo được từ đơn tôi sẽ giúp trẻ nói những câu dài, đây là một phần quan trọng của giao tiếp hiệu quả. Bằng cách dạy trẻ các quy tắc ngữ pháp và cú pháp, trẻ có thể bắt đầu nói các câu dài hơn, phức tạp hơn để cho phép trẻ diễn đạt ý mình đầy đủ hơn.

Một số trẻ có thể nói được câu dài nhưng đôi khi bị ngọng hoặc nói lắp. Tôi sử dụng những kỹ thuật rèn luyện cách phát âm, ngữ điệu và nhịp độ để giúp trẻ nói trôi chảy và tự tin hơn, từ đó giúp trẻ thể hiện bản thân hiệu quả hơn.

Một khía cạnh quan trọng khác trong công việc của tôi là giúp trẻ bày tỏ mong muốn của mình, đây là một phần quan trọng trong giao tiếp. Bằng cách dạy trẻ từ vựng và cấu trúc câu mà trẻ cần để diễn đạt mong muốn của mình, trẻ có thể bắt đầu truyền đạt nhu cầu và mong muốn của mình hiệu quả hơn.

Hiểu các yêu cầu và hướng dẫn cũng là một phần quan trọng của giao tiếp hiệu quả và đây là lĩnh vực mà tôi có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Bằng cách làm việc với trẻ để cải thiện kỹ năng hiểu của các em, từ đó các em có thể hiểu rõ hơn những gì được yêu cầu, điều này có thể giúp các em thành công trong giao tiếp ở nhiều môi trường khác nhau.

Tóm lại, công việc của tôi tại Trung tâm Thành Nhân là tập trung vào việc giúp trẻ em có nhu cầu đặc biệt phát triển khả năng ngôn ngữ, để các em có thể giao tiếp hiệu quả hơn.

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

 

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004