Khái niệm về Hội chứng Tự kỷ

Theo từ điển bách khoa Columbia (1996): Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển có nguyên nhân từ những rối loạn thần kinh làm ảnh hưởng đến những chức năng cơ bản của não bộ. Tự kỷ được xác định bởi sự phát triển không bình thường về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tương tác xã hội và suy luận. Trẻ nam nhiều gấp 4 lần nữ giới. Trẻ có thể phát triển bình thường đến 30 tháng tuổi sau đó gặp phải một số rối nhiễu trong phổ tự kỷ.

Năm 1999, tại Hội nghị toàn quốc về tự kỉ ở Mỹ, các chuyên gia cho rằng nên xếp tự kỷ vào nhóm các rối loạn lan tỏa và đã thống nhất đưa ra định nghĩa cuối cùng về tự kỉ như sau: Tự kỷ là một dạng rối loạn trong nhóm rối loạn phát triển lan tỏa, ảnh hưởng đến nhiều mặt của sự phát triển nhưng ảnh hưởng nhiều nhất đến các kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã hội.

Hiện nay, khái niệm tương đối đầy đủ và được sử dụng rộng rãi phổ biến nhất là khái niệm của tổ chức Y Tế Thế giới đưa ra năm 2008, tự kỷ được định nghĩa một cách đầy đủ như sau: Tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển tồn tại suốt đời, thường được phát hiện trong 3 năm đầu đời. Tự kỉ là do một loại rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến chức năng của não bộ. Tự kỷ có thể xảy ra không phân biệt giới tính, giàu nghèo, chủng tộc hay địa vị xã hội. Tự kỷ được thể hiện qua các khiếm khuyết về tương tác xã hội, giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, các hành vi, sở thích, hoạt động lặp đi lặp lại và hạn hẹp.

Theo DSM – IV RLPTK bao gồm: Hội chứng tự kỉ (Autistic Disorder), Hội chứng Asperger, Rối loạn Semantic Pragmatic, Hội chứng Rett, Hội chứng bất hòa nhập tuổi ấu thơ (Childhood  Disintegrative Disorder – CDD), … Tất cả các rối loạn thuộc phổ tự kỷ đều có thiếu hụt trong chức năng giao tiếp và xã hội, nhưng chứng khác nhau về phạm vi, mức độ nặng, khởi phát và tiến triển của triệu chứng theo thời gian.

Thuật ngữ rối loạn phổ tự kỉ (ASDs) thường được xem là đồng nghĩa với rối loạn phát triển diện rộng (Pervasive Developmental Disorder – PDD). Nhiều quan điểm cho rằng dải ASDs bao gồm Hội chứng tự kỉ (AD) ở giữa, gối lên Hội chứng Asperger, rối loạn bất hòa nhập tuổi ấu thơ (CDD) và Hội chứng Rett. Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng rối loạn Tự kỷ, nguyên mẫu của các rối loạn thuộc phổ Tự kỷ (Autistic Spectrum Disorder – ASD), là một rối loạn phát triển tâm thần đặc trưng bởi hành vi xa lánh xã hội và sự giảm sút trong ngôn ngữ và tương tác xã hội.

Bài viết liên quan

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004