Các lĩnh vực quan trọng để chẩn đoán trẻ RLPTK

Khiếm khuyết về tương tác xã hội:

– Trẻ em mắc hội chứng RLPTK thường gặp khó khăn trong các quan hệ liên cá nhân, quan hệ mang tính xã hội.

– Trẻ không quan tâm đến việc kết bạn hoặc chơi với bạn.

– Trẻ không quan tâm đến việc chia sẻ niềm vui, sự yêu ghét hay những thành quả mà mình đạt được với người khác.

– Trẻ không nhận thức được việc cần giao tiếp với người xung quanh và cũng không nhận thức được sự đau khổ của người khác.

– Thiếu sự tiếp xúc bằng mắt.

– Trẻ thường không chủ động trong tương tác với người khác.

– Trẻ có cách xử sự máy móc.

Khiếm khuyết về giao tiếp:

– Trẻ RLPTK gặp khó khăn trong việc hiểu và sử dụng ngôn ngữ và các công cụ phi ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp.

– Trẻ khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ nói.

– Trẻ khó khăn với các kỹ năng giao tiếp thông thường như: bắt đầu và duy trì cuộc hội thoại, luân phiên, lắng nghe,…

– Động cơ giao tiếp thấp.

Cứng nhắc trong hành vi, sở thích và hành động:

Trẻ RLPTK rập khuôn, định hình trong hành vi, sở thích và các hoạt động.

Bài viết liên quan

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004