Các biểu hiện tự kỷ có thay đổi theo thời gian không?

Đối với nhiều trẻ em, các triệu chứng cải thiện theo độ tuổi và điều trị hành vi. Trong thời kỳ thanh thiếu niên, một số trẻ em mắc chứng ASD có thể trở nên trầm cảm hoặc gặp các vấn đề về hành vi và việc điều trị của chúng có thể cần một số thay đổi khi chúng chuyển sang tuổi trưởng thành.

Những người bị ASD thường tiếp tục cần các dịch vụ và hỗ trợ khi trẻ lớn hơn, nhưng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của rối loạn, những người mắc ASD có thể tự sinh hoạt và làm việc trong môi trường hỗ trợ.

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thành Nhân đang trong quá trình nghiên cứu và thiết kế môi trường sống, môi trường làm việc và các thiết bị để hỗ trợ người mắc ASD có thể làm việc thành công và sống độc lập, hạn chế phụ thuộc vào người khác.

Tự Kỷ (ASD)

Asperger (AS)

Rối Loạn Ngôn Ngữ, Chậm Nói

Tăng Động Giảm Chú Ý (ADHD)

Khó Khăn Về Học

Rối Loạn Cảm Giác

Dinh Dưỡng

Lớp Một

Thể Dục Thể Thao

Khác

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004