Phương pháp trị liệu ABA.

Phương pháp ABA – Phương pháp dành cho trẻ tự kỷ

Tác giả: Tiến Sĩ Ivar Lovaas

Phương pháp ABA là một phương pháp trị liệu được sử dụng phổ biến khắp các trường học và được các nhà trị liệu áp dụng thường xuyên khắp nước Mỹ từ 1980. ABA (Applied Behavioral Analysis) – Phương pháp phân tích hàng vi ứng dụng – tập trung vào các hành vi.

Cơ sở của phương pháp này là các hành vi củng cố, hành vi co điều kiện của Tiến sĩ Skinner và Pavlov (1950). ABA tiếp cận đối tượng qua các hành vi, thông qua các hành vi phản hồi, nhà trị liệu có thể phân tích và thiết kế hoạt động thay thế tích cực.

Nội dung của phương pháp ABA: nhà trị liệu sẽ đưa ra các nhiệm vụ cho trẻ tham gia. Mỗi nhiệm vụ cần đứa trẻ có hành động cụ thể và phản hồi từ nhà trị liệu. Các nhiệm vụ được chia nhỏ thành nhiều hoạt động hoặc nhiều lần thực hiện. Hoàn thành nhiệm vụ tốt – hành vi cần phát huy – trẻ sẽ được thưởng. Hành vi không phù hợp sẽ bị bỏ qua hoặc phạt. Mục đích là để củng cố các hành vi nên và loại bỏ các hành vi không nên của trẻ, giáo dục hành vi cho trẻ. Nhà trị liệu liên tục theo dõi, quan sát, ghi nhận hành vi của trẻ để có chiến lược điều chỉnh, giáo dục phù hợp.

Áp dụng phương pháp ABA: trong trị liệu cho trẻ tự kỷ, dạy kỹ năng, dạy tương tác xã hội…

Bài viết liên quan

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004