Trường tiểu học nên làm gì giúp trẻ vượt qua rào cản khó khăn về học?

– Hệ thống giáo dục linh hoạt, thay đổi để phù hợp với trẻ;

– Tất cả trẻ em đều có thể học;

– Mỗi trẻ khác nhau về khả năng, sắc tộc, độ tuổi, giới tính, …

– Các đặc điểm cá nhân và tính đa dạng của trẻ được chấp nhận và tôn trọng;

– Các yếu tố giáo dục được điều chỉnh để thích ứng với tính đa dạng của trẻ. Không đánh đồng các trẻ với nhau;

– Điều chình mục tiêu, nội dung chương trình, phương tiện, thiết bị giáo dục và dạy học, thay đổi cách đánh giá kết quả giáo dục;

– Chương trình giáo dục cá nhân được xây dựng trên chương trình gió dục phổ thông;

– Dạy học một cách sáng tạo nhằm phát huy tính tích cực của trẻ và tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên trong lớp học, trẻ được tham gia vào các hoạt động chung và đạt được các kết quả khác nhau;

– Sự đa dạng được đánh giá cao và chú trọng đến điểm mạnh của trẻ.

– Cân bằng hiệu quả giữa kiến thức lí thuyết và kĩ năng xã hội;

– Trẻ bè cùng lứa được trang bị kiến thức, kĩ năng để giúp đỡ lẫn nhau;

– Các giáo viên và cha mẹ cùng chia sẻ trách nhiệm giáo dục trẻ;

– Trẻ được cung cấp các dịch vụ trợ giúp tại nhà trường, cộng đồng nơi trẻ sinh sống;

– Lập kế hoạch cho mỗi giai đoạn chuyển tiếp của trẻ (nghỉ hè, nghỉ Tết, chuyển lớp, chuyển cấp, …).

Bài viết liên quan

 

 

 

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox