Tiến hành các tiết sinh hoạt lớp

Ba kiểu tổ chức buổi sinh hoạt lớp phổ biến là: Buổi sinh hoạt mở, Buổi sinh hoạt giải quyết vấn đề, Buổi sinh hoạt đánh giá việc dạy và học. Theo đó:

  • Buổi sinh hoạt mở: Chủ đề được thảo luận có thể là bất cứ điều gì mà trẻ thấy hứng thú.
  • Buổi sinh hoạt giải quyết vấn đề: Có sự tham gia của tất cả các thành viên trong lớp, cùng nhau giải quyết các vấn đề xuất hiện trong lớp. Đó có thể là vấn đề có liên quan đến cả lớp hay vấn đề của một cá nhân.
  • Buổi sinh hoạt đánh giá việc dạy và học: Buổi sinh hoạt này được tổ chức dưới dạng một cuộc họp nhằm đánh giá kiến thức của trẻ trước khi giáo viên giới thiệu một chủ đề mới và đánh giá mức độ hiểu biết của trẻ về chủ đề đã học.

Các buổi sinh hoạt nên được diễn ra theo lịch trình, có thể gồm những phần như: Đánh giá cao và khen ngợi, giải pháp giải quyết mâu thuẫn, các hoạt động giải quyết vấn đề, việc cũ và mới trong lớp và các hoạt động khuyến khích lớp học .

Điều quan trọng là trẻ biết cách cho và nhận lời khen ngợi. Trong hoạt động tìm giải pháp và giải quyết các vấn đề, trẻ cùng giúp đỡ nhau để tìm cách tháo gỡ các vấn đề chung và vấn đề cá nhân. Trẻ cùng nhau xây dựng một danh sách các giải pháp tích cực, nội dung đánh giá các giải pháp và trẻ gặp phải vấn đề nào sẽ lựa chọn giải pháp tương ứng để thử.

Trong thời gian nói về những việc cũ, trẻ được nhận các cơ hội để chia sẻ hiệu quả của những giải pháp để giải quyết các vấn đề trước đó, điều này sẽ giúp đưa ra khuyến nghị nếu giải pháp trước đó không thành công. Trong thời gian nói về những việc mới, trẻ có cơ hội được đưa ra quyết định về các công việc của lớp. Cuối cùng, hoạt động khuyến khích được tổ chức để khích lệ cả lớp.

Bài viết liên quan

 

 

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004