Quá trình chẩn đoán và kiểm tra khó khăn học tập

Chẩn đoán khó khăn học tập là một quá trình. Nó liên quan đến việc kiểm tra, lấy lịch sử và quan sát bởi một chuyên gia được đào tạo. Tìm một người giới thiệu có uy tín là quan trọng. Bắt đầu với trường học của con bạn, và nếu họ không thể giúp bạn, hãy hỏi bác sĩ hoặc bạn bè và gia đình của bạn, những người đã giải quyết thành công tình trạng khó khăn học tập.

Các loại chuyên gia có thể kiểm tra và chẩn đoán khó khăn học tập bao gồm:

Chuyên gia Giáo dục đặc biệt

Nhà tâm lý học lâm sàng

Nhà tâm lý học trường học

Bác sĩ tâm thần trẻ em

Chuyên gia tâm lý học giáo dục

Nhà tâm lý học phát triển

Bác sĩ tâm thần kinh

Đôi khi một số chuyên gia phối hợp các dịch vụ như một nhóm để có được chẩn đoán chính xác. Họ cũng có thể hỏi ý kiến từ giáo viên của con bạn.

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004