Không Nhớ Nội Dung Học Và Cách Hỗ Trỡ Trẻ

Một số trẻ em có dấu hiệu khó khăn trong việc ghi nhớ và nhớ lại nội dung học tập. Một số lý do phổ biến cho biểu hiện này bao gồm:

 • Khó khăn trong học tập: Trẻ em bị khó khăn trong học tập cụ thể, chẳng hạn như chứng khó đọc, khó viết, khó tính toán hoặc rối loạn xử lý thính giác, có thể gặp khó khăn trong việc xử lý và ghi nhớ thông tin theo các cách thông thường. Những khó khăn này ảnh hưởng đến việc đọc, viết, tính toán và tri giác thị giác, làm cho việc nhớ nội dung học tập trở nên khó khăn.
 • Khó khăn về trí nhớ làm việc: Trí nhớ làm việc đề cập đến khả năng giữ và điều chỉnh thông tin tạm thời trong khi thực hiện các nhiệm vụ nhận thức và các hoạt động khác. Một số trẻ em có khó khăn trong học tập gặp khó khăn về trí nhớ làm việc, điều này làm cho việc ghi nhớ thông tin trong thời gian dài trở nên khó khăn.
 • Khả năng tập trung hạn chế: Các chứng rối loạn tập trung như rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) ảnh hưởng đến khả năng tập trung và duy trì sự chú ý của trẻ em, dẫn đến khó khăn trong việc lưu trữ thông tin trong các hoạt động học tập.

 • Khó khăn về chức năng điều hành: Chức năng điều hành liên quan đến các kỹ năng như tổ chức, lập kế hoạch, quản lý thời gian và bắt đầu nhiệm vụ. Trẻ em có khó khăn trong học tập có thể gặp khó khăn với chức năng điều hành, làm cho việc nhớ và sử dụng hiệu quả nội dung học tập trở nên khó khăn hơn.
 • Lo lắng và căng thẳng: Trẻ em bị khó khăn trong học tập thường đối mặt với lo lắng và căng thẳng cao liên quan đến các nhiệm vụ học tập, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và nhớ thông tin.
 • Thiếu sự tương tác: Nếu nội dung học tập không được trình bày theo cách phù hợp với phong cách học tập của trẻ hoặc nếu trẻ không hứng thú, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc ghi nhớ nội dung bài học.
 • Rối loạn ngôn ngữ và giao tiếp: Trẻ em bị rối loạn ngôn ngữ thường gặp khó khăn trong việc hiểu và nhớ nội dung ngôn ngữ dài, phức tạp được sử dụng diễn tả nội dung học tập.

Để giải quyết những thách thức này, cần một phương pháp toàn diện và cá nhân hóa. Giáo viên, phụ huynh và chuyên gia có thể giúp đỡ bằng cách:

 • Cung cấp các điều kiện thuận lợi: Cung cấp thời gian bổ sung cho các bài kiểm tra, cung cấp các công cụ trực quan hoặc chia nhỏ các nhiệm vụ phức tạp thành các bước nhỏ có thể giúp trẻ em có khó khăn trong học tập.
 • Học tập đa giác quan: Sử dụng nhiều giác quan (thị giác, thính giác, xúc giác,…) trong giảng dạy có thể cải thiện sự ghi nhớ.
 • Lặp lại và củng cố: Lặp lại nội dung dạy học thường xuyên và cung cấp cơ hội để luyện tập sẽ giúp củng cố kiến ​​thức.
 • Hỗ trợ học tập: Cần sự hỗ trợ của giáo viên giáo dục đặc biệt hoặc nhân viên hỗ trợ học tập được đào tạo để làm việc với trẻ em có khó khăn trong học tập.
 • Xây dựng sự tự tin: Khuyến khích và khen ngợi nỗ lực và tiến bộ của trẻ có thể giúp tăng sự tự tin và động lực để học.
 • Quản lý lo lắng: Thực hiện các chiến lược để giảm lo lắng và căng thẳng có thể cải thiện sự tập trung và ghi nhớ.
 • Kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP): Phát triển IEP với mục tiêu học tập cụ thể và chiến lược được cá nhân hóa cho nhu cầu của trẻ.
 • Công nghệ và thiết bị hỗ trợ: Sử dụng công nghệ giáo dục và thiết bị hỗ trợ được thiết kế cho trẻ em có khó khăn trong học tập.

Cần phải lưu ý rằng mỗi trẻ em đều là duy nhất và phong cách học tập của mỗi trẻ là khác nhau do đó phương pháp dạy phù hợp cho trẻ này nhưng có thể không phù hợp cho trẻ khác. Sự kiên nhẫn, sự hiểu biết và sự hỗ trợ là rất quan trọng trong việc giúp trẻ em có khó khăn trong học tập vượt qua các thách thức của mình và phát triển toàn diện.

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox