Giáo dục có ý nghĩa quan trọng, đem lại lợi ích cho tất cả thành viên tham gia

– Giáo dục mở rộng và phát triển các mối quan hệ, tạo điều kiện cho việc xây dựng và tăng cường sự hợp tác giữa trẻ với trẻ, trẻ với giáo viên, gia đình với nhà trường, …

– Giáo dục giúp trẻ và nhà trường thích nghi với cộng đồng và do đó, giúp xã hội, cộng đồng hiểu họ rõ hơn và chấp nhận sự đa dạng trong xã hội.

– Trẻ được học tập với chương trình giáo dục chung mà không có sự kì thị, phân biệt hay tách biệt trong lớp học.

– Trẻ có nhiều cơ hội hơn để đạt được các tiêu chuẩn cao hơn và trở thành người học độc lập.

– Mọi trẻ đều có thể được hưởng lợi ích trong môi trường giáo dục.

– Tình bạn và nhận thức về sự đa dạng cũng mang đến lợi ích cho tất cả trẻ.

Môi trường lớp học mà giáo viên xây dựng có thể khuyến khích hoặc làm giảm khả năng của trẻ trong việc học tập và mức độ cảm thấy thoải mái như một thành viên của lớp. Do đó, cần có một số cách thức để giúp giáo viên lên kế hoạch và xây dựng một lớp học sẵn sàng chào đón và hỗ trợ tất cả trẻ.

Một môi trường lớp học tốt sẽ dẫn đến sự tăng lên của thành tích học tập, cảm giác tự hào, được thuộc về trường học của trẻ. Trẻ sẽ không cảm thấy sợ trường, sợ lớp nữa.

Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ đưua ra một vài gợi ý cho việc tổ chức lớp học hiệu quả, quý vị và các bạn chú ý đón đọc nhé!

Bài viết liên quan

 

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004