Các thuật ngữ kỹ thuật về cách bộ não hoạt động

Một chuyên gia về khó khăn học tập có thể đề cập đến tầm quan trọng của “sự hòa nhập” đối với việc học. Thông tin chuyển đến não bộ gồm ba bước:

1. Sắp xếp theo thứ tự, có nghĩa là đặt thông tin theo đúng thứ tự.

2. Khái quát hóa, là ý nghĩa của thông tin.

3. Tổ chức, đề cập đến khả năng bộ não sử dụng thông tin để hình thành những suy nghĩ hoàn chỉnh.

Mỗi bước trong ba bước đều quan trọng và con bạn có thể có điểm yếu trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác gây khó khăn trong học tập.

Ví dụ: Trong toán học, trình tự sắp xếp (khả năng sắp xếp mọi thứ theo thứ tự) rất quan trọng đối với việc học đếm hoặc làm phép nhân (cũng như học bảng chữ cái hoặc các tháng trong năm). Tương tự, khái quát và tổ chức là những phần quan trọng của nhiều kỹ năng học tập. Nếu một hoạt động nào đó của não không diễn ra chính xác, nó sẽ tạo ra rào cản cho việc học.

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox