Các kỹ thuật can thiệp hành vi cho trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý

Trẻ mắc Rối loạn Tăng động Giảm chú ý có thể có những hành vi gây khó khăn cho việc học tập và kết bạn. Mục tiêu của can thiệp hành vi là nhằm trợ giúp trẻ trong việc thể hiện các hành vi có lợi nhất cho việc học của trẻ và các bạn cùng lớp.

Những giáo viên giỏi dùng nhiều kỹ thuật can thiệp hành vi khác nhau để giúp trẻ kiểm soát được hành vi của mình. Trong những kỹ thuật can thiệp hành vi thì kỹ năng khuyến khích bằng lời để có những hành vi thích hợp là quan trọng nhất và mang lại hiệu quả nhất.

Những câu thông dụng như “làm tốt lắm”có tác dụng khuyến khích một đứa trẻ hành động một cách thích hợp. Những kỹ thuật sau đây cung cấp một số hướng dẫn có liên quan đến việc sử dụng lời khen:

 • Hãy chỉ rõ hành vi thích hợp khi đưa ra lời khen
 • Đưa ra lời khen kịp thời
 • Thay đổi cách diễn đạt lời khen
 • Lời khen cần nhất quán và trung thực

Bổ sung thêm cho khuyến khích bằng lời, tập hợp các kỹ thuật can thiệp hành vi sau đây đã được chứng minh là có lợi cho trẻ mắc Rối loạn Tăng động Giảm chú ý:

 • Bỏ qua hành vi không thích hợp một cách có lựa chọn
 • Để gọn những vật gây mất tập trung
 • Mang đến sự lôi cuốn trong im lặng
 • Cho phép trẻ được xả năng lượng
 • Củng cố hoạt động
 • Giúp đỡ vượt rào
 • Trao đổi với phụ huynh
 • Giàn xếp với bạn bè cùng lớp
 • Kỹ năng xã hội trong lớp học
 • Những buổi học kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Có những phần thưởng vật chất rõ ràng
 • Sử dụng thưởng quy đổi
 • Phương thức tự quản lý bản thân
 • Sử dụng thẻ báo cáo hằng ngày
 • Quyết định hành vi mục tiêu và phân loại vào thẻ báo cáo hằng ngày
 • Giải thích thẻ báo cáo nhiệm vụ hằng ngày với trẻ
 • Thiết lập hệ thống phần thưởng từ gia đình
 • Giám sát và điều chỉnh thẻ báo cáo

Bài viết liên quan

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004