Thuyết tích hợp cảm giác

Sơ lược về “Thuyết tích hợp cảm giác”

Jean Ayres là một nhà trị liệu và nhà tâm lý học, người đã phát triển lý thuyết về sự tích hợp cảm giác vào những năm 1970. Lý thuyết tích hợp giác quan đề xuất rằng các trải nghiệm giác quan đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và tổ chức của não bộ, và những khó khăn trong việc xử lý thông tin giác quan có thể gây nhiều khó khăn đối với sự phát triển và khả năng tham gia vào các hoạt động hàng ngày của một người.

Theo Ayres, bộ não sử dụng thông tin cảm giác từ môi trường để tổ chức và điều chỉnh hành vi và phản ứng của chúng ta. Bộ não tiếp nhận và xử lý thông tin từ các giác quan như xúc giác, vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác và chuyển động, đồng thời tích hợp thông tin này để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về môi trường xung quanh chúng ta. Lý thuyết đề xuất rằng khi có vấn đề với quá trình xử lý này, nó có thể dẫn đến những khó khăn trong hoạt động hàng ngày, hành vi và học tập.

Ayres đã xác định ba hệ thống chính góp phần xử lý cảm giác: hệ thống xúc giác (chạm), hệ thống tiền đình (chuyển động và cân bằng) và hệ thống cảm nhận bản thể (nhận thức cơ thể). Bà cũng xác định một số phương thức phụ của các hệ thống này góp phần xử lý cảm giác, chẳng hạn như nhiệt độ, áp suất và độ rung.

Lý thuyết về sự tích hợp giác quan đề xuất rằng khi một đứa trẻ gặp khó khăn trong việc xử lý cảm giác, điều đó có thể dẫn đến một loạt thách thức, bao gồm khó khăn về kỹ năng vận động, sự chú ý, hành vi, điều chỉnh cảm xúc và tương tác xã hội. Ayres đã phát triển một loạt các biện pháp can thiệp và kỹ thuật tích hợp cảm giác để giúp giải quyết những thách thức này, bao gồm chế độ ăn uống phù hợp với cảm giác, liệu pháp tích hợp cảm giác và điều chỉnh môi trường. Ngày nay, liệu pháp tích hợp cảm giác thường được sử dụng để hỗ trợ những người mắc chứng tự kỷ, ADHD và các khuyết tật phát triển khác, cũng như những người mắc chứng rối loạn xử lý cảm giác và các thách thức liên quan đến giác quan khác.

 

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004