Rèn luyện kĩ năng chăm sóc trẻ

Nội dung của bài học này được điều chỉnh từ Chương trình Đào tạo Kỹ năng Người chăm sóc của WHO dành cho Gia đình có Trẻ em Chậm Phát triển và Khuyết tật.

Các bậc phụ huynh và người chăm sóc, trị liệu có thể giúp trẻ có các rối loạn phát triển như tự kỷ bằng cách cho chúng tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Video này hướng dẫn cách phản ứng khi trẻ thể hiện hành vi thách thức để thu hút sự chú ý. Bài học này nằm trong chương trình Huấn luyện Kỹ năng Người chăm sóc do Autism Speaks phát triển với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới.

Nội dung của bài học này được điều chỉnh từ Chương trình Đào tạo Kỹ năng Người chăm sóc của WHO dành cho Gia đình có Trẻ em Chậm Phát triển và Khuyết tật.

Để đọc thêm về khoa học, biện pháp vận động và nỗ lực nhận thức & chấp nhận của Autism Speaks, hoặc để đọc về một số sáng kiến thú vị khác của chúng tôi, vui lòng truy cập: www.autismspeaks.org

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004