Một số nghiên cứu về liệu pháp xoa bóp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

1. Escalona, A., Field, T., Singer-Strunck, R., et al. (2001). “Báo cáo ngắn gọn: Những cải thiện trong hành vi của trẻ tự kỷ sau liệu pháp xoa bóp.” Tạp chí Tự kỷ và Rối loạn Phát triển, 31(5), 513-516.

2. Hernandez-Reif, M., Field, T., & Largie, S. (2002). “Các triệu chứng bại não ở trẻ em giảm sau liệu pháp xoa bóp.” Chăm sóc và Phát triển Trẻ nhỏ, 172(2), 115-126.

3. Silva, L. M. T., Schalock, M., & Gabrielsen, K. R. (2011). “Về hiệu quả của liệu pháp xoa bóp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.” Tạp chí Tự kỷ và Rối loạn Phát triển, 41(1), 125-137.

4. Kutlu, A. K., Yalçin, S., & Kılıç, E. Z. (2017). “Tác dụng của xoa bóp đối với trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý đối với hành vi và sự phát triển cảm xúc xã hội của trẻ.” Tạp chí Điều dưỡng Nhi khoa, 37, e50-e55.

5. Lebert-Charron, A., & McIntyre, A. (2014). “Liệu pháp xoa bóp cho trẻ bại não: Đánh giá có hệ thống.” Y học Phát triển & Thần kinh Trẻ em, 56(12), 1115-1123.

6. Cullen-Powell, L. A., Barlow, S. M., & Seidel, T. S. (2005). “Liệu pháp xoa bóp cho trẻ mắc hội chứng Down: Đánh giá tài liệu.” Tạp chí quốc tế về xoa bóp trị liệu & chăm sóc cơ thể, 5(3), 23-29.

7. Silva, L. M. T., Schalock, M., & Ayres, R. (2018). “Hiệu quả của liệu pháp xoa bóp đối với căng thẳng, nhận thức và chức năng hệ thần kinh tự chủ ở người lớn mắc chứng tự kỷ: Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát.” Tạp chí Tự kỷ và Rối loạn Phát triển, 48(3), 820-829.

8. Demir, A., & Şenol, V. (2019). “Tác dụng của xoa bóp bụng đối với táo bón và chất lượng cuộc sống ở trẻ bại não: Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát.” Liệu pháp bổ sung trong thực hành lâm sàng, 34, 91-96.

9. Zago, M., Silva, L. M. T., & Schalock, M. (2020). “Tác dụng của liệu pháp xoa bóp đối với hành vi của trẻ mẫu giáo bị ADHD: Một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát.” Liệu pháp bổ sung trong thực hành lâm sàng, 38, 101070.

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004