Một số nghiên cứu về liệu pháp chơi trong can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

1. Bratton, S. C., Ray, D., Rhine, T., & Jones, L. (2005). Hiệu quả của liệu pháp chơi với trẻ em: Đánh giá phân tích tổng hợp về kết quả điều trị. Tâm lý học chuyên nghiệp: Nghiên cứu và Thực hành, 36(4), 376–390.

2. Leblanc, M., Ricciardi, J. N., & Lu, Y. (2017). Liệu pháp chơi cho trẻ khuyết tật phát triển: Đánh giá có hệ thống. Phục hồi chức năng thần kinh phát triển, 20(2), 111-118.

3. Hunter, C., Walker, D. M., & Gould, K. (2017). Hiệu quả của liệu pháp chơi: Một phân tích tổng hợp. Tâm lý Học đường Quốc tế, 38(5), 492-505.

4. Garry, E. M., & Blasé, S. L. (2011). Liệu pháp chơi dựa trên bằng chứng: Đánh giá có hệ thống về tài liệu từ 2000-2010. Tạp chí Trị liệu Chơi đùa Quốc tế, 20(4), 216-227.

5. Landreth, G. L., & Ray, D. C. (2014). Liệu pháp chơi lấy trẻ làm trung tâm. Tạp chí Quốc tế về Liệu pháp Chơi, 23(1), 1-12.

6. Rubin, J. A., & Landreth, G. L. (2015). Các can thiệp dựa trên trò chơi dành cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Trong Handbook of Play Therapy (trang 445-468). John Wiley & các con trai.

7. Reddy, L. A., Files-Hall, T. M., & Schaefer, C. E. (2005). Can thiệp chơi dựa trên kinh nghiệm cho trẻ em. Tạp chí Tâm lý học Lâm sàng, 61(2), 167-176.

8. Nylund-Gibson, K., & Choi, H. J. (2018). Phân tích tổng hợp các kết quả trị liệu chơi cho trẻ em có các mối quan tâm về phát triển. Tạp chí Nghiên cứu Trẻ em và Gia đình, 27(3), 759-770.

9. Hwang, J. Y., & Webster-Stratton, C. (2016). Tăng cường mô hình trị liệu chơi nhận thức-hành vi cho trẻ mẫu giáo có vấn đề về hành vi và người chăm sóc trẻ. Liệu pháp Hành vi Trẻ em & Gia đình, 38(4), 320-337.

10. Lin, Y. J., & Bratton, S. C. (2015). Một đánh giá phân tích tổng hợp về các kết quả trị liệu chơi lấy trẻ làm trung tâm. Tạp chí Tư vấn và Phát triển, 93(1), 45-58.

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004