Giáo Viên Trần Duy Phương

Là một nhà trị liệu âm nhạc cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt, cách tiếp cận của tôi là sử dụng âm nhạc như một công cụ để giúp mỗi đứa trẻ đạt được mục tiêu riêng của mình. Tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều khác nhau và các buổi trị liệu của các em sẽ phản ánh sự khác biệt đó.

Để bắt đầu, tôi nhận kết quả đánh giá về trẻ từ Giám đốc chuyên môn (cô Tạ Thị Đào), từ đây tôi phân tích những khía cạnh phát triển của trẻ có liên quan đến hoạt động trị liệu âm nhạc (ngôn ngữ nói, khả năng vận động, khả năng ghi nhớ, hành vi của trẻ,…), để xác định điểm mạnh và nhu cầu của từng trẻ. Điều này cho phép tôi thiết kế một kế hoạch can thiệp được cá nhân hóa, kết hợp với âm nhạc để đáp ứng nhu cầu riêng của từng trẻ, ở từng giai đoạn phát triển.

Trong các buổi trị liệu, tôi tạo ra một môi trường an toàn và thân thiện, nơi trẻ có thể tự do thể hiện bản thân thông qua âm nhạc. Tôi sử dụng nhiều loại nhạc cụ và kỹ thuật để thu hút trẻ em và giúp chúng đạt được mục tiêu của mình.

Cho dù là trường hợp trẻ chưa biết nói và cần sử dụng âm nhạc (âm thanh của nhạc cụ) để giao tiếp, hay trường hợp trẻ gặp khó khăn với các kỹ năng vận động tinh và cần sử dụng âm nhạc để cải thiện khả năng phối hợp, tôi thiết kế các hoạt động hiệu quả nhất cho từng tình huống riêng biệt của trẻ.

Tôi cũng hợp tác chặt chẽ các giáo viên, chuyên viên khác tại Thành Nhân để đảm bảo rằng mọi người đều có cùng quan điểm và mục tiêu đạt được trong giờ trị liệu âm nhạc sẽ phối hợp chặt chẽ với mục tiêu chung. Tất cả chúng tôi cùng hợp tác để hỗ trợ sự tiến bộ của trẻ.

Nhìn chung, phương pháp trị liệu bằng âm nhạc của tôi tập trung vào nhu cầu cá nhân của từng trẻ, sử dụng âm nhạc như một công cụ để giúp trẻ đạt được mục tiêu và phát huy hết tiềm năng của mình.

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004