Giáo Viên Thị Phi

Đội ngũ nhân sự

Tôi đã làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt trong hơn 5 năm và đây thực sự là niềm đam mê của tôi. Mục tiêu của tôi với tư cách là một giáo viên giáo dục đặc biệt là giúp mỗi trẻ phát huy hết tiềm năng của các em, và tôi cố gắng tạo ra một môi trường học tập tích cực và toàn diện cho tất cả các trẻ mình phụ trách.

Tôi có kinh nghiệm làm việc với nhiều dạng rối loạn phát triển, bao gồm khuyết tật học tập, rối loạn cảm xúc và hành vi, bại não, down, tự kỷ, tăng động giảm chú ý,… Tại Trung tâm Thành Nhân, tôi được đào tạo để thiết kế và thực hiện các kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) đáp ứng các nhu cầu và thế mạnh riêng của từng trẻ.

Trong khi can thiệp cho trẻ, tôi tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tích cực với trẻ của mình, tôi hỗ trợ các em ở mức vừa phải, tôi tạo điều kiện để các em có thể tự hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi tin rằng mọi trẻ em đều có tiềm năng thành công và tôi làm việc chăm chỉ để giúp các em phát triển các kỹ năng cần thiết, phát triển về kĩ năng học đường, xã hội và cảm xúc.

Tôi ý thức được rằng làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các giáo viên, chuyên viên để đảm bảo rằng mỗi trẻ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004