Chuyên Viên Phan Thế Đạt

Tôi là Chuyên viên trị liệu Cảm giác. Tôi đam mê làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt và giúp các em phát triển các giác quan.

Tôi đã can thiệp cho nhiều trẻ em có nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như rối loạn phổ tự kỷ, ADHD và rối loạn xử lý cảm giác. Tôi sử dụng các hoạt động và bài tập dựa trên giác quan để giúp trẻ cải thiện khả năng xử lý giác quan, để các em có thể tương tác tốt hơn với môi trường xung quanh.

Cách tiếp cận trị liệu cảm giác của tôi phù hợp với nhu cầu riêng của từng trẻ, tôi hợp tác chặt chẽ với các giáo viên, chuyên viên khác để phát triển các kế hoạch can thiệp cá nhân. Kế hoạch bao gồm thay đổi chế độ ăn uống (theo phương pháp BIO), đưa các kích thích hướng đến giác quan cụ thể để trẻ có thêm cơ hội trải nghiệm,…

Tôi tin rằng mọi trẻ em đều có tiềm năng phát triển và tôi tận tâm giúp đỡ trẻ em có nhu cầu đặc biệt vượt qua khó khăn và phát huy hết tiềm năng. Mục tiêu của tôi là giúp trẻ em phát triển các kỹ năng xử lý cảm giác, đây là nền tảng mà các em cần để có thể học tập ở trường, trong cuộc sống hàng ngày và hòa nhập trong cộng đồng. Tôi rất vui khi được trở thành một phần của Trung tâm Thành Nhân

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox