Giáo Viên Hoàng Thị Giang

Tôi là giáo viên can thiệp cá nhân cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Tôi có niềm đam mê làm việc với trẻ em và giúp các em phát huy hết tiềm năng của mình, tôi rất hạnh phúc khi được đóng góp vào sự thành công chung tại Trung tâm Thành Nhân.

Trong khi can thiệp cho trẻ, tôi nỗ lực tạo ra một môi trường can thiệp an toàn, đáp ứng nhu cầu riêng của từng trẻ.

Là một giáo viên can thiệp cá nhân, tôi thiết kế và thực hiện các kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) bao gồm các sửa đổi và điều chỉnh đối với chương trình giảng dạy thông thường, hướng dẫn chuyên biệt và hỗ trợ phát triển kĩ năng xã hội và hành vi cảm xúc. Tôi hợp tác chặt chẽ với các giáo viên, chuyên viên khác để đảm bảo rằng mỗi trẻ đều nhận được sự can thiệp và hỗ trợ tốt nhất có thể.

Mục tiêu của tôi là giúp trẻ em có nhu cầu đặc biệt đạt được thành công trong học tập, xây dựng sự tự tin và phát triển các kỹ năng cần thiết để sống độc lập và tham gia đầy đủ vào xã hội. Tôi rất vui khi được trở thành một phần của Trung tâm Thành Nhân.

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004