Giáo Viên Vũ Thị Thùy Linh

Tôi là giáo viên can thiệp đặc biệt cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt tại Trung tâm Thành Nhân. Tôi rất hạnh phúc về ngành nghề mà mình đã lựa chọn, tôi có cơ hội giúp các trẻ có nhu cầu đặc biệt phát huy hết tiềm năng của mình bằng sự can thiệp phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân.

Tôi tin vào tầm quan trọng của can thiệp sớm, tôi cho rằng việc xác định và giải quyết những khó khăn của trẻ càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó việc thu thập dữ liệu theo dõi và đánh giá liên tục những khó khăn của trẻ là rất cần thiết, từ đó phát triển và điều chỉnh các kế hoạch cá nhân phù hợp với nhu cầu riêng của từng trẻ, ở từng giai đoạn cụ thể.

Là một giáo viên can thiệp đặc biệt, tôi sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng như: Phân tích hành vi ứng dụng (ABA),  Hệ thống giao tiếp trao đổi qua hình ảnh (PECS), Liệu pháp Hành vi Nhận thức (CBT), Mô hình Can thiệp sớm Denver (ESDM),…để giúp trẻ có nhu cầu đặc biệt học tập và phát triển. Tôi hợp tác chặt chẽ với giáo viên, chuyên viên khác để đảm bảo rằng mỗi trẻ đều nhận được sự can thiệp toàn diện nhằm giải quyết tất cả các khía cạnh phát triển của các em, bao gồm các nhu cầu về thể chất, nhận thức, xã hội và cảm xúc.

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004