Giáo Viên Phạm Thị Phương Trinh

Tôi là một nhà giáo dục chuyên can thiệp về hành vi bất thường ở trẻ. Tôi luôn đam mê giúp đỡ trẻ phát huy hết tiềm năng của mình và tôi tin rằng giải quyết các hành vi bất thường là một phần quan trọng của quá trình đó.

Với kiến thức nền tảng về cả giáo dục và tâm lý học, tôi đã cùng với thầy Phan Thế Hải phát triển một bộ kỹ năng và kiến thức độc đáo cho phép tôi tiếp cận từng trẻ theo hướng giải quyết những khó khăn về hành vi cảm xúc mà trẻ đang gặp phải. Tôi cùng với đội ngũ các giáo viên, chuyên viên tại Trung tâm Thành Nhân phối hợp làm việc nhằm cung cấp cho trẻ môi trường can thiệp toàn diện, trẻ được tạo nhiều cơ hội phát triển kĩ năng của bản thân.

Là một nhà giáo dục can thiệp hành vi, tôi cho rằng can thiệp sớm là chìa khóa và tôi luôn chú ý đến các dấu hiệu về hành vi bất thường, từ đó có kế hoạch can thiệp sớm.

Tại Trung tâm Thành Nhân chúng tôi sử dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng để giúp trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết nhằm quản lý hành vi và cảm xúc của mình. Thông qua sự kết hợp của liệu pháp hành vi, liệu pháp nhận thức-hành vi và các chiến lược khác.

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004