Chuyên Viên Âu Đặng Thúy Vy

Tôi là Chuyên viên tâm lý học giáo dục, tôi can thiệp cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với trẻ cần hỗ trợ trong các lĩnh vực như kiểm soát cảm xúc, kiểm soát hành vi, hành vi thích ứng, kỹ năng xã hội, căng thẳng và trầm cảm.

Tại Trung tâm Thành Nhân, một trong những lĩnh vực chuyên môn chính của tôi là làm việc với trẻ để phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi. Tại Trung tâm Thành Nhân tôi được trực tiếp Giám đốc (thầy Phan Thế Hải) hướng dẫn các biện pháp can thiệp, bao gồm liệu pháp nhận thức hành vi và kỹ thuật chánh niệm. Từ đó tôi giúp trẻ xác định và quản lý cảm xúc của mình một cách lành mạnh và mang tính xây dựng. Tôi cũng giúp các em phát triển các phương pháp để điều chỉnh hành vi của các em trong các tình huống khác nhau và học cách đưa ra những lựa chọn tích cực.

Tôi đã làm việc với những trẻ đang bị căng thẳng và có các triệu chứng trầm cảm. Thông qua các biện pháp can thiệp như tư vấn và trị liệu hành vi nhận thức, kỹ thuật chánh niệm, tôi giúp trẻ xác định và quản lý cảm giác căng thẳng và trầm cảm.

Tôi cam kết luôn nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu đa dạng các phương pháp để có thể cung cấp những hỗ trợ và can thiệp cần thiết để giúp trẻ có nhu cầu đặc biệt vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu của mình

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

Tôi là Chuyên viên tâm lý học giáo dục, tôi can thiệp cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với trẻ cần hỗ trợ trong các lĩnh vực như kiểm soát cảm xúc, kiểm soát hành vi, hành vi thích ứng, kỹ năng xã hội, căng thẳng và trầm cảm.

Tại Trung tâm Thành Nhân, một trong những lĩnh vực chuyên môn chính của tôi là làm việc với trẻ để phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi. Tại Trung tâm Thành Nhân tôi được trực tiếp Giám đốc (thầy Phan Thế Hải) hướng dẫn các biện pháp can thiệp, bao gồm liệu pháp nhận thức hành vi và kỹ thuật chánh niệm. Từ đó tôi giúp trẻ xác định và quản lý cảm xúc của mình một cách lành mạnh và mang tính xây dựng. Tôi cũng giúp các em phát triển các phương pháp để điều chỉnh hành vi của các em trong các tình huống khác nhau và học cách đưa ra những lựa chọn tích cực.

Tôi đã làm việc với những trẻ đang bị căng thẳng và có các triệu chứng trầm cảm. Thông qua các biện pháp can thiệp như tư vấn và trị liệu hành vi nhận thức, kỹ thuật chánh niệm, tôi giúp trẻ xác định và quản lý cảm giác căng thẳng và trầm cảm.

Tôi cam kết luôn nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu đa dạng các phương pháp để có thể cung cấp những hỗ trợ và can thiệp cần thiết để giúp trẻ có nhu cầu đặc biệt vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu của mình

Đội Ngũ Nhân Sự

Giám đốc: Thạc sĩ GDĐB Phan Thế Hải

Thạc sĩ GDĐB Tạ Thị Đào

Đội Ngũ Chuyên Môn

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004