Cha mẹ có nên trở thành người can thiệp chính cho con!

Tổng hợp các nghiên cứu đều cho rằng vai trò của cha mẹ trong việc can thiệp cho trẻ là quan trọng. Tuy nhiên cha mẹ nghỉ việc ở nhà và trở thành người can thiệp chính cho con là không nên.

Cha mẹ và giáo viên đều dạy trẻ nhưng nội dung và phương pháp khác nhau. Đối với cha mẹ thì nên dạy theo “tiếp cận tự nhiên”. Đây là phương pháp dạy mà nương theo trẻ, những kĩ thuật được sử dụng theo hướng tiếp cận này là: Quan sát; Chờ đợi; Lắng nghe; Bắt chước để trẻ bắt chước lại; Hỏi các câu hỏi đơn giản; Nhấn mạnh từ quan trọng; Theo sự dẫn dắt của trẻ; Theo diễn tiến sinh hoạt; Nói điều đang xảy ra biên dịch và bình luận (trời đang mưa, nước lạnh quá,…); Nói ngắn và chậm rãi; Lặp đi lặp lại; Thêm cử chỉ, điệu bộ, biểu cảm nét mặt, ngữ điệu nói (đa dạng cách thể hiện); Nghe, nhìn, chạm, … Nội dung dạy của giáo viên sẽ có kết quả rõ ràng và nhất quán (ví dụ: mục tiêu trong tháng 5 là nhận biết được đồ vật trong nhà,…), phương pháp dạy của giáo viên sẽ có tính cấu trúc cao hơn theo hướng giáo viên chủ động đưa ra kích thích, nội dung học.

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004