5 phút – Sự phát triển của trẻ 6 – 9 tháng tuổi và dấu hiệu sớm của hội chứng tự kỷ

Nội dung: • Lưu ý: Bằng việc nghiên cứu các video mà các gia đình cung cấp. – Nghiên cứu của Baranek cho kết quả rằng các triệu chứng tinh vi của hội chứng tự kỷ xuất hiện vào lúc 9–12 tháng và gợi ý rằng các quy trình đánh giá sớm cần xem xét các chức năng xử lý giác quan/cảm giác-vận động bên cạnh các phản ứng xã hội trong thời kỳ sơ sinh. – Nghiên cứu của Maestro và cộng sự, các tác giả đưa ra một số giả thuyết về sự suy giảm chú ý xuất hiện sớm cụ thể trong hội chứng tự kỷ, trong đó trẻ em chuyển sự chú ý tự phát của chúng chủ yếu sang các kích thích phi xã hội hơn là hướng tới các kích thích xã hội. Tầm quan trọng của phát hiện này đối với việc chẩn đoán sớm và can thiệp sớm. – Nghiên cứu của Sacrey và cộng sự cho thấy cha mẹ của trẻ mắc hội chứng tự kỷ thể hiện sự quan tâm về hành vi cảm giác và sự phát triển vận động của con mình ở mốc 6 tháng, trong khi những lo ngại về giao tiếp xã hội và hành vi lặp đi lặp lại được xác định sau 12 tháng. Các mối quan tâm do phụ huynh báo cáo có thể cải thiện khả năng nhận biết tự kỷ sớm hơn.

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004