Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau

Đối với người giáo viên, chuyên viên can thiệp cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt thì nền tảng cần có đầu tiên là tình yêu thương, trắc ẩn dành cho trẻ. Trẻ có nhu cầu đặc biệt không chỉ cần hỗ trợ học tập mà còn cần một môi trường nuôi dưỡng, nhân ái để phát triển và học hỏi. Các giáo viên, chuyên viên làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt không chỉ hỗ trợ về mặt giáo dục mà còn hỗ trợ về mặt cảm xúc và xã hội, tạo ra một không gian an toàn và khích lệ để mỗi trẻ phát triển. Điều này không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cả sự đồng cảm, kiên nhẫn và hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, hoàn cảnh của mỗi em. Đối giáo viên, chuyên viên tại Trung tâm Thành Nhân thì động lực làm việc với trẻ được thúc đẩy bởi tình yêu và sự quan tâm chân thành dành cho những trẻ đang trực tiếp can thiệp hàng ngày tại đây. Phương châm “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” phản ánh mong muốn khắc phục những khó khăn mà các em đang gặp phải, nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục hòa nhập và đảm bảo rằng mọi trẻ em, bất kể khả năng hay hoàn cảnh, đều nhận được sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để thành công.

 

You cannot copy content of this page

WordPress Lightbox
Hotline: 0933 257 004