Các thầy cô hăng say và đam mê tham gia khóa học đào tạo về Can thiệp hành vi diễn ra tại trung tâm Thành Nhân.