Dưới đây là 10 nghiên cứu về Lý thuyết Tích hợp Cảm giác của Jean Ayres đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt

Dưới đây là 10 nghiên cứu về Lý thuyết Tích hợp Cảm giác của Jean Ayres đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt:

1. Bundy, A. C., Lane, S. J., & Murray, E. A. (2002). Tích hợp giác quan: Xem xét lại lý thuyết của A. Jean Ayres. Tạp chí Phục hồi chức năng Hoa Kỳ, 56(2), 107-111.

2. Case-Smith, J., & Arbesman, M. (2008). Đánh giá dựa trên bằng chứng về các biện pháp can thiệp cho bệnh tự kỷ được sử dụng trong hoặc có liên quan đến Phục hồi chức năng. Tạp chí Phục hồi chức năng Hoa Kỳ, 62(4), 416-429.

3. Chouinard, B., McKay, S., & Burke, S. (2015). Đánh giá có hệ thống về can thiệp Tích hợp giác quan Ayres cho trẻ tự kỷ. Nghiên cứu và Điều trị Tự kỷ, 2015, 612315.

4. Bar-Shalita, T., Vatine, J. J., Parush, S., & Kanter, Y. G. (2008). Ảnh hưởng của liệu pháp tích hợp giác quan cơ bản đối với khả năng nhận thức giác quan của trẻ bại não: A. thiết kế một chủ đề. Y học Phát triển và Thần kinh Trẻ em, 50(2), 138-146.

5. Engel-Yeger, B., Nagauker-Yanuv, L., & Rosenblum, S. (2013). Những khó khăn về xử lý cảm giác, các vấn đề về hành vi và sự căng thẳng của cha mẹ trong một mẫu trẻ mắc và không mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ dựa vào cộng đồng. Nghiên cứu về Rối loạn Phổ Tự kỷ, 7(2), 393-403.

6. Fazlioglu, Y., & Baran, G. (2008). Tác dụng của liệu pháp tích hợp cảm giác đối với sự phát triển vận động ở trẻ em mắc chứng rối loạn phối hợp phát triển. Kỹ năng Nhận thức và Vận động, 107(3), 761-768.

7. Schoen, S. A., & Miller, L. J. (2015). Bài học kinh nghiệm: A. nghiên cứu trường hợp can thiệp hòa nhập giác quan với một học sinh tiểu học mắc chứng tự kỷ. Nghiên cứu và Điều trị Tự kỷ, 2015, 341401.

8. Parham, L. D., Cohn, E. S., Spitzer, S., Koomar, J. A., Miller, L. J., Burke, J. P., Brett-Green, B. A., & Mailloux, Z. (2007). Tính trung thực trong nghiên cứu can thiệp tích hợp cảm giác. Tạp chí Phục hồi chức năng Hoa Kỳ, 61(2), 216-227.

9. Pfeiffer, B., & Kinnealey, M. (2003). Mối quan hệ giữa tích hợp giác quan và chơi giả vờ ở trẻ tự kỷ. Tạp chí Phục hồi chức năng Hoa Kỳ, 57(4), 462-469.

10. Watling, R. L., Koenig, K. P., & Davies, P. L. (2007). Hướng dẫn thực hành vật lý trị liệu cho trẻ em và thanh thiếu niên gặp khó khăn trong xử lý cảm giác và tích hợp cảm giác. Tạp chí Phục hồi chức năng Hoa Kỳ, 61(6), 621-639.

Tự Kỷ (ASD)

Asperger (AS)

Rối Loạn Ngôn Ngữ, Chậm Nói

Tăng Động Giảm Chú Ý (ADHD)

Khó Khăn Về Học

Rối Loạn Cảm Giác

Dinh Dưỡng

Lớp Một

Thể Dục Thể Thao

Khác

WordPress Lightbox
Hotline: 02836228179